۱۳۹۸/۰۹/۱۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : گلبرگ
نام خانوادگي : ابوترابيان
سال تولد : 1352
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1396
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : golbarg_abus@yahoo.com


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با هنرهاي سنتي
هنرهاي سنتي
مردم شناسي
فنون راهنمايي در موزه
فرهنگ، هنر و هويت ايراني و اسلامي
حکمت هنر اسلامي
آشنايي با رشته‌هاي هنري
تاريخ هنر (۲)
مباني کارآفريني
آشنايي با تاريخ ادبيات کهن و معاصر ايران
جامعه شناسي هنر
فرهنگ و ادبيات عامه
فلسفه مقدماتي شرق
بنياد نمايش در غرب و شرق
مباني بازيگري
مباني کارگرداني
تاريخ نمايش در ايران

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)