۱۳۹۷/۱۱/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : گلبرگ
نام خانوادگي : ابوترابيان
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1396
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با هنرهاي سنتي
هنرهاي سنتي
مردم شناسي
فنون راهنمايي در موزه
حکمت هنر اسلامي
آشنايي با رشته‌هاي هنري
تاريخ هنر (۲)
مباني کارآفريني
جامعه شناسي هنر
فرهنگ و ادبيات عامه
فلسفه مقدماتي شرق
بنياد نمايش در غرب و شرق
تاريخ نمايش در ايران

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)