۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : گلبرگ
نام خانوادگي : ابوترابيان
سال تولد : 1352
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1396
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : golbarg_abus@yahoo.com

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ابوترابيان گ " جهاني شدن به مثابه زير ساخت فرهنگ جهان«???????????? ??? ??????? ??????? ????????» " international Conference on Language,Literatur and Culture Studies (2020)
2-Aboutorabian G "folklor as cultureral infrastructure of society:With a glance on the womans role in popular cultural of iran " international Conference on Language,Literatur and Culture Studies (2018)

چاپ كتاب
۱-ابوترابيان گ "نمايشنامه شهر " چاپ اول (1398) ارشدان تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با هنرهاي سنتي
هنرهاي سنتي
مردم شناسي
فنون راهنمايي در موزه
فرهنگ، هنر و هويت ايراني و اسلامي
حکمت هنر اسلامي
آشنايي با رشته‌هاي هنري
تاريخ هنر (۲)
روانشناسي خلاقيت
فرهنگ ، هنر و هويت ايراني اسلامي
مباني کارآفريني
آشنايي با تاريخ ادبيات کهن و معاصر ايران
جامعه شناسي هنر
فرهنگ و ادبيات عامه
فلسفه مقدماتي شرق
بنياد نمايش در غرب و شرق
مباني بازيگري
مباني کارگرداني
تاريخ نمايش در ايران
اسطوره و نمايش
روانشناسي شخصيت

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)