۱۳۹۹/۰۹/۱۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ليلا
نام خانوادگي : گله داران
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- گله داران ل (1398) ريل تايم فيلم: همزماني و اين هماني تصاوير در صحنه ي تئاتر تئاتر 75:1-16
۲- گله داران ل (1398) نقش نقال و نقل نقاش: کنش و هم کنش عناصر اجرايي، تصويري و ساخت فضاي چندساحتي در پرده‌خواني ميداني نگره 50:1-20
۳- گله داران ل (1397) تئاتر بدون بازيگر: هاينر گوبلز و پست دراماتيسم در اجراي اشياء اشتيفتر فصلنامه علمي پژوهشي تئاتر 70:1-25

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-گله داران ل "صحنه هاي شنيداري و شنيدار صحنه اي در تئاتر نيمه ي دوم قرن بيستم " نخستين همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال (1398)

چاپ كتاب
۱-گله داران ل "توت فرنگي و خامه " چاپ اول (1395) بوتيمار تهران
۲-گله داران ل "متو " چاپ اول (1398) يوشا تهران
۳-گله داران ل "آگهي " چاپ اول (1398) يوشا تهران
۴-گله داران ل "اين ارواح " چاپ اول (1398) افراز تهران
5-گله داران " Teatro, Poesia, Vocalità " چاپ اول (2020) Bulzoni Editore Rome, Italy

پايان نامه خارج از دانشگاه
۱-گله داران ل بررسي ساختارگرايانه کارکرد رويا در روايت فيلم با تأکيد بر سه فيلم توت فرنگي هاي وحشي، هشت و نيم و جاده مالهالند، کارشناسي ارشد
۲-گله داران ل تحليل مينيماليسم در سينما با تاکيد بر سينماي عباس کيارستمي، کارشناسي ارشد
۳-گله داران ل تجربيات نوين تئاتر در ايران(1394-1359) با تمرکز بر فعاليتِ سه کارگردان معاصر تئاتر در ايران، فرهاد مهندس پور، اميررضا کوهستاني، نسيم سليمانپور، کارشناسي ارشد، دانشگاه ساپينزا- ايتاليا

اثر بديع و ارزنده هنري
۱-گله داران ل "نمايشگاه گروهي نقاشي صد اثر صد هنرمند "
۲-گله داران ل "نمايشگاه گروهي نقاشي "
۳-گله داران ل " نمايشگاه گروهي نقاشي جشنواره هنرهاي تجسمي نفس، خانه هنرمندان، تهران، 1395 "
۴-گله داران ل "نمايشگاه گروهي نقاشي ، تهران 1395 "
۵-گله داران ل "نمايش شهرهاي نامرئي "
۶-گله داران ل "نمايش توفان "
۷-گله داران ل "پرفورمنس آپوکاليس ما "
۸-گله داران ل "پرفورمنس بالماسکه "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنر در تاريخ (۱)
هنر در تاريخ (۲)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
سير تحول نقش در هنر ايران
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
سير تحول نقش در هنر ايران
مردم شناسي
تاريخ هنر جهان
هنر در دنياي کودکان و آموزش آن
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با ادبيات کهن و معاصر جهان
تمثيل شناسي
مباني طراحي صحنه
مباني کارگرداني
تاريخ نمايش در جهان
ادبيات نمايشي کلاسيک در اروپا (۱)
اسطوره و نمايش
ادبيات نمايشي کلاسيک در اروپا (۲)
ادبيات نمايشي معاصر اروپا(۱)
ادبيات نمايشي معاصر اروپا (۲)
ادبيات نمايشي معاصر اروپا (۳)
تاريخ ادبيات نمايشي در آمريکا
تاريخ هنر

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)