۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ليلا
نام خانوادگي : گله داران
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته تکنولوژي ديجيتال در هنرهاي نمايشي
دانشگاه ساپينزا (ايتاليا)
سال 2009 تا 2013
کارشناسي ارشد
رشته تئاتر و مولتي مديا
Roma Tre University (ايتاليا)
سال 2005 تا 2009
کارشناسي ارشد
رشته کارگرداني تئاتر
دانشگاه هنر تهران (ايران)
سال 1380 تا 1383 بررسي فمينيسم در اجراهاي نمايشي
کارشناسي
رشته تئاتر، گرايش دکور و صحنه آرايي
دانشگاه هنر تهران (ايران)
سال 1374 تا 1378 طراحي صحنه براي نمايشنامه کرگدن اثر اوژن يونسکو

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (5)
۱- گله داران ل (2021) دراماتورژي صوتي: بدن هاي صوتي بر صحنه هاي شنيداري و شنيدار صحنه اي در تئاتر پست دراماتيک نامه معماري و شهرسازي 22:1-15
۲- گله داران ل (2020) تکنولوژي ديجيتال، صحنه هاي دوگانه و اشکال نوين هنري در آثار بينارسانه اي استوديو اتزورو جامعه، فرهنگ و رسانه 1:1-1
۳- گله داران ل (1398) ريل تايم فيلم: همزماني و اين هماني تصاوير در صحنه ي تئاتر تئاتر 75:1-16
۴- گله داران ل (1398) نقش نقال و نقل نقاش: کنش و هم کنش عناصر اجرايي، تصويري و ساخت فضاي چندساحتي در پرده‌خواني ميداني نگره 50:1-20
۵- گله داران ل (1397) تئاتر بدون بازيگر: هاينر گوبلز و پست دراماتيسم در اجراي اشياء اشتيفتر فصلنامه علمي پژوهشي تئاتر 70:1-25

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-گله داران ل "بازيگر، بازيگرواره ها و پيکره هاي هيبريدي بر صحنه هاي دوگانه ي واقعي- مجازي " سومين جشنواره ملي هنرهاي ديجيتال (1400)
۲-گله داران ل "تکنولوژي ديجيتال، اشکال نوين هنري و تغيير پارادايم هاي هنرهاي اجرايي " دومين جشنواره ملي هنرهاي ديجيتال (1399)
۳-گله داران ل "صحنه هاي شنيداري و شنيدار صحنه اي در تئاتر نيمه ي دوم قرن بيستم " نخستين همايش ملي هنرهاي نمايشي و ديجيتال (1398)

چاپ كتاب
۱-گله داران ل "توت فرنگي و خامه " چاپ اول (1395) بوتيمار تهران
۲-گله داران ل "متو " چاپ اول (1398) يوشا تهران
۳-گله داران ل "آگهي " چاپ اول (1398) يوشا تهران
۴-گله داران ل "اين ارواح " چاپ اول (1398) افراز تهران
5-گله داران " Teatro, Poesia, Vocalità " چاپ اول (2020) Bulzoni Editore Rome, Italy

پايان نامه خارج از دانشگاه
۱-گله داران ل بررسي ساختارگرايانه کارکرد رويا در روايت فيلم با تأکيد بر سه فيلم توت فرنگي هاي وحشي، هشت و نيم و جاده مالهالند، کارشناسي ارشد
۲-گله داران ل تحليل مينيماليسم در سينما با تاکيد بر سينماي عباس کيارستمي، کارشناسي ارشد
۳-گله داران ل تجربيات نوين تئاتر در ايران(1394-1359) با تمرکز بر فعاليتِ سه کارگردان معاصر تئاتر در ايران، فرهاد مهندس پور، اميررضا کوهستاني، نسيم سليمانپور، کارشناسي ارشد، دانشگاه ساپينزا- ايتاليا

اثر بديع و ارزنده هنري
۱-گله داران ل "نمايشگاه گروهي نقاشي صد اثر صد هنرمند "
۲-گله داران ل "نمايشگاه گروهي نقاشي "
۳-گله داران ل " نمايشگاه گروهي نقاشي جشنواره هنرهاي تجسمي نفس، خانه هنرمندان، تهران، 1395 "
۴-گله داران ل "نمايشگاه گروهي نقاشي ، تهران 1395 "
۵-گله داران ل "نمايش شهرهاي نامرئي "
۶-گله داران ل "نمايش توفان "
۷-گله داران ل "پرفورمنس آپوکاليس ما "
۸-گله داران ل "پرفورمنس بالماسکه "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنر در تاريخ (۱)
هنر در تاريخ (۲)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
سير تحول نقش در هنر ايران
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
سير تحول نقش در هنر ايران
مردم شناسي
تاريخ هنر جهان
هنر در دنياي کودکان و آموزش آن
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با ادبيات کهن و معاصر جهان
تمثيل شناسي
مباني طراحي صحنه
مباني کارگرداني
تاريخ نمايش در جهان
مکتب هاي ادبي (۱)
ادبيات نمايشي کلاسيک در اروپا (۱)
اسطوره و نمايش
ادبيات نمايشي کلاسيک در اروپا (۲)
ادبيات نمايشي معاصر اروپا(۱)
فيلم نامه نويسي (۲)
ادبيات نمايشي معاصر اروپا (۲)
ادبيات نمايشي معاصر اروپا (۳)
تاريخ ادبيات نمايشي در آمريکا
تاريخ هنر

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)