۱۳۹۷/۱۱/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : کيهان
نام خانوادگي : ولي نژاد
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : مربي
بخش : ارتباط تصويري
دانشکده : هنرهاي تجسمي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : kvalinejad@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته عکاسي
دانشگاه هنر تهران (ايران)
سال 1379 تا 1382 زن، هويت و پسامدرنيسم در آثار سيندي شرمن


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
عکاسي
عکاسي
عکاسي از اشياء موزه اي
عکاسي
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
عکاسي ديجيتال
عکاسي
عکاسي گرافيک
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
اصول و مباني ارتباطات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)