۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : گيتا
نام خانوادگي : مصباح
سال تولد : 1353
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : نقاشي
دانشکده : هنرهاي تجسمي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : gitamesbah@alzahra.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- مصباح گ (1395) قدرت و مقاومت در بازنمايي پيکره زن در آثار اعضاي انجمن هنرمندان نقاش ايران BAGH-E NAZAR 42:89-104
۲- مصباح گ (1390) پيوستار زماني - مکاني باختين در هنر تعاملي جديد (بررسي تطبيقي دو نمونه ي فرهنگي) مطالعات تطبيقي هنر 1:1-16
۳- مصباح گ (1390) تحليل ساختار روايت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوي کنشي گريماس هنرهاي تجسمي 45:23-34

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-مصباح گ "گفتمان هنر در نقشه مهندسي فرهنگي ايران " هفتمين کنفرانس بين المللي مطالعات زبان، ادبيات، فرهنگ و تاريخ (1399)

پايان نامه خارج از دانشگاه
۱-مصباح گ (تحليل گفتمان هويت زن در تصاوير روي جلد مجله زن روز (پيش و پس از انقلاب
۲-مصباح گ ارتباط با مخاطب در طراحي بسته بندي با رويکرد تعاملي

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران
نقاشي سطح يک (۲) - نور و رنگ
طراحي و بيان تجسمي(۱)
طراحي و بيان تجسمي (۲)
نقد و تطبيق مباني نظري نقاشي ايران و غرب
طرح جامع (سمينار)
چاپ دستي (۱)
تصوير (فوتوشاپ و انفورماتيک)
آشنايي با کتاب آرايي ايران و جهان اسلام
چاپ دستي (۲)
نقاشي (۱)
هندسه مناظر و مرايا
مباني هنرهاي تجسمي (۲)
نقاشي (۲)
تجزيه، تحليل و نقد هنر هاي تجسمي
تجزيه، تحليل آثار نقاشي
طراحي ۶
نقاشي ۶
فنون تصويرسازي
روش تحقيق در هنرهاي تجسمي
نقاشي ديجيتال
آشنايي با هنرهاي جديد
چاپ دستي (۱)
چاپ دستي (۲)
کارگاه تکنيک‌هاي چاپ دستي (۱)
کارگاه تکنيک‌هاي چاپ دستي (۲)
گرافيک و هندسه مناظر و مرايا
هنر جديد و گرافيک
روش تحقيق و تدوين پروژه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)