۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ستار
نام خانوادگي : خالديان
سال تولد : 1363
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : s.khaledian@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (9)
۱- خالديان س (1399) دراسه أسباب استمرار الموتيفات الساسانيه في الآثار الفنيّه بعد الإسلام (مع التأکيد علي موتيف صناعه الفخّار في العصور الإسلاميّه) دراسات في العلوم الانسانيه 27:21-43
۲- خالديان س (1398) شکل گيري شاخصه هاي معماري شهري دوره هخامنشي در دهانه غلامان مرمت و معماري ايران 19:1-21
۳- خالديان س (1398) مکانة المدينة من منظور المصادر الدينية الإسلامية آفاق الحضاره الاسلاميه 22:57-78
۴- خالديان س (1396) نقش فرهنگ کورا ارس به لبه جنوب غربي فلات ايران جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از تاريخ 3:1-1
۵- خالديان س (1396) واکاوي آثار معماري و اقدامات عمراني نخستين حکمرانان سلجوقي بر اساس منابع مکتوب از سال 429 الي 465 هجري قمري پژوهش هاي باستان شناسي ايران 12:227-244
۶- خالديان س (1395) ساخت و سازمان فضايي شهرهاي ايران در گذار از دوران ساساني به دوران اسلامي مجله مطالعات باستان شناسي 14:35-51
۷- خالديان س (1393) تبين جايگاه اسلام در روند شهرنشيني و سازمان فضاي شهري ايران شهر ايراني اسلامي 17:5-18
۸- خالديان س (1392) باستان شناسي اسلامي، تاريخچه و مفاهيم پيام باستان شناس 19:121-132
۹- خالديان س (1391) بررسي باستان شناختي قلاع قهستان مطالعات باستان شناسي 2:141-158

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-خالديان س "واکاوي تحقق معماري اسلامي در عصر جهاني شدن " همايش بين المللي معماري و شهرسازي در عصر جهاني شدن (1397)
۲-خالديان س "واکاوي نقش فرهنگ در تحقق شهر ايراني-اسلامي " نخستين کنفرانس شهر ايراني اسلامي (1397)
۳-خالديان س "نقش و جايگاه حرم مطهر شاهچراغ(ع) بر ساختار كالبدي شهر شيراز " همايش علمي- پژوهشي حضرت شاهچراغ (1396)
۴-خالديان س "قلعه هاي تاريخي خراسان جنوبي و نقش آنها در توسعه گردشگري تاريخي " سومين همايش ملي باستان شناسي ايران (1396)
۵-خالديان س "بررسي باستان شناسي ناحيه گوهستاني شازند و سرچشمه حوزه رود شرا " سومين همايش ملي باستان شناسي ايران (1396)
۶-خالديان س "قلاع و استحکامات قهستان:نگاهي تحليلي بر چالش هاي پيش رو در حوزه مديرت باستان شناختي قلاع تاريخي خراسان جنوبي " همايش ملي باستان شناسي ايران (1392)
۷-خالديان س "رشد و شکوفايي دشت تهران در دوران اسلامي بر اساس بررسي هاي باستان شناسي " همايش ملي باستان شناسي ايران (1392)

چاپ كتاب
۱-خالديان س "درآمدي بر باستان شناسي اسلامي " چاپ اول (1395) انتشارات مجمع تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنر و تمدن اسلامي
ميراث فرهنگي
هنر و تمدن اسلامي (۱)
هنر و تمدن اسلامي (۲)
باستان شناسي
كارداني
ترسيم فني (۱)
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
آشنايي با هنر و تمدن فرهنگ هاي همجوار
هنر و تمدن اسلامي (۱)
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران(۱)
آشنايي با بافت ها و محوطه هاي دوره اسلامي ايران
سفال دوره اسلامي ايران
خطوط و خواندن کتيبه هاي اسلامي
حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان شناسي
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۲)
كـارشناسي
باستان شناسي و هنر اسلامي ايران (۱)
باستان شناسي و هنر اسلامي ايران (۲)
باستان شناسي و هنر اسلامي ايران (۳)
تاريخ هنر نقاشي در ايران
باستان شناسي و هنر سرزمين هاي اسلامي
سير تحول خطوط و خواندن کتيبه هاي اسلامي
کتاب آرائي
تکنيک و هنر سفالگري در دوره اسلامي
باستان شناسي دوران اسلامي (۱)
باستان شناسي دوران اسلامي (۲)
باستان شناسي دوران اسلامي (۳)
روش تحقيق در باستان شناسي
هنر و تمدن اسلامي (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
هنر و تمدن اسلامي (۱)
هنر و تمدن اسلامي (۲)
هنر و تمدن اسلامي
هنر و تمدن اسلامي (۱)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)