۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ابوالفضل
نام خانوادگي : صادقپور فيروزآباد
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : مربي
بخش : موزه
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : a_sadeghpour@shirazartu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (4)
۱- صادقپور فيروزآباد ا (1397) تحليل نقش اکوموزه ها در ارتقاي فرهنگ حفاظت پايدار از محيط زيست محيط زيست و توسعه 13:12-13
۲- صادقپور فيروزآباد ا (1396) تحليل و بازشناسي نمادگرايان? نقوش مشترک منسوجات ساساني و آل‌بويه نشريه علمي پژوهشي هنرهاي زيبا 2:111-124
۳- صادقپور فيروزآباد ا (1395) تحليل تأثير تصاوير چاپ سنگي کتاب نامه خسروان برتصاوير کاشي‌هاي نقش برجسته کاخ موزه گلستان نشريه علمي پژوهشي نگره دانشگاه شاهد 37:73-85
4- Barani M, Sadeghpour A (1397) Investigate the motifs and concepts of the shrine mirror designs Motahhar Ahmadbn Musa al-Akashim Shahchraq رهيافت فرهنگ ديني 1:175-194

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "بررسي پايداري فرهنگي-اجتماعي شهرهاي جديد با تاسيس موزه " همايش ملي بازخواني تفکر و تجربه شهرهاي جديد در ايران، به سوي دستور کاري جهت ارتقا کيفيت محيطي و پايداري اجتماعي (1396)
۲-صادقپور فيروزآباد ا "بررسي نقش موزه ها در رونق کارآفريني و توسعه گردشگري فرهنگي شهري " پژوهش هاي نوين ميان رشته اي و علوم کاربردي در علوم انساني (1396)
۳-صادقپور فيروزآباد ا "موزه و آموزش صلح " چيستي صلح؛ مباني و مفاهيم (1396)
۴-صادقپور فيروزآباد ا "نقوش و مفاهيم طرح هاي اينه کاري موجود در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) " همايش علمي- پژوهشي حضرت شاهچراغ (1396)
۵-صادقپور فيروزآباد ا "بررسي پايداري فرهنگي - اجتماعي شهرهاي جديد با تأسيس موزه " بازخواني تفکر و تجربه شهرهاي جديد در ايران (1396)
۶-ميرعزيزي س، حسيني س، صادقپور فيروزآباد ا "در جستجوي الگويي نظري برنامه‌هاي درسي آموزش عالي هنر " همايش آموزش عالي هنر (1395)
۷-ميرعزيزي س، حسيني س، صادقپور فيروزآباد ا، مطور م "تدوين الگوي مفهومي آسيب‌شناسي برنامه‌هاي درسيِ آموزش عالي هنر " همايش ملي آموزش عالي هنر (1395)
۸-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "بررسي تحليلي نقوش و نقاشي هاي مذهبي به کار رفته در موزه حمام وکيل شيراز " نقاشي ها و ديوارنگاره هاي مذهبي ايران (1395)
۹-صادقپور فيروزآباد ا "طراحي چهارچوب مفهومي و عملياتي براي يادگيري در موزه هاي علوم " يادگيري مفاهيم علمي در موزه (1395)
۱۰-صادقپور فيروزآباد ا "نقش موزه هاي دفاع مقدس در توسعه گردشگري فرهنگي " موزه هاي دفاع مقدس و گردشگري (1395)
۱۱-صادقپور فيروزآباد ا "تحليل نقاشي هاي مذهبي به کار رفته در حمام وکيل شيراز " نقاشي ها و ديوارنگاره هاي مذهبي ايران (1395)
۱۲-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "تآثير پذير ي هنر سينما از قابليتهاي قرآني و ديني " همايش قرآن کريم و هنر (1394)
۱۳-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "مطالعه ويژگيهاي مضموني خط نگاره هاي پارچه هاي کتيبه دار دوره صفويه " ميراث زباني (1394)
۱۴-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "نقش موزه ها در رشد کارآفريني و توسعه صنعت گردشگري فرهنگي " کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري (1394)
۱۵-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "نقش و جايگاه موزه ها در رشد فرهنگ حفاظت از محيط زيست با اتآکيد بر اکو موزه ها " جامعه پايدار و جايگاه موزه ها در ترويج علم سبز (1394)
۱۶-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "تحليل کاشيکاري در دوره قاجار(بانگاهي بر نقوش کاشي هاي قاجاري در حرم مطهر امام رضا(ع)) " نقش خراسان در شکوفايي هنر اسلامي (1394)
۱۷-صادقپور فيروزآباد ا "موزه و آموزش زيست محيطي " جامعه پايدار و جايگاه موزه ها در ترويج علم سبز (1394)
۱۸-صادقپور فيروزآباد ا "موزه چيست؟ " روز جهاني موزه (1394)
۱۹-صادقپور فيروزآباد ا "نقش و جايگاه موزه ها در رشد فرهنگ حفاظت از محيط زيست " جامعه پايدار و جايگاه موزه ها در ترويج علم سبز (1394)
۲۰-صادقپور فيروزآباد ا "موزه و گردشگري " کارآفريني خلاقيت و نوآوري (1394)
۲۱-صادقپور فيروزآباد ا "تاثيرپذيري هنر سينما از قابليت هاي قرآني و ديني " قرآن کريم و هنر (1394)

چاپ كتاب
۱-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "مديرريت موزه " چاپ اول (1393) انتشارات مهکامه تهران
۲-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "مطالعات موزه(اصول و مباني) " چاپ اول (1393) نشر سميرا و موسسه ميراث کتاب تهران
۳-صادقپور فيروزآباد ا "مديريت موزه " چاپ اول (1393) مهکامه تهران
۴-صادقپور فيروزآباد ا "مطالعات موزه " چاپ اول (1393) ميراث کتاب(سميرا) تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنرهاي سنتي
صنايع دستي
ميراث فرهنگي
ميراث طبيعي
تاريخچه کتابت
هنر در تاريخ (۱)
هنر در تاريخ (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۱)
هنر و تمدن اسلامي (۲)
فرهنگ، هنر و هويت ايراني- اسلامي
مردم شناسي
موزه هاي ايران (۱)
موزه هاي ايران (۲)
جمع داري اشياء در موزه
گزارش نويسي در موزه
رسيدگي به مجموعه ها
ساختار سازماني موزه
مراقبت و نگهداري اشياء موزه اي (۱)
مراقبت و نگهداري اشياء موزه اي (۲)
موزه هاي جهان
حمل و نقل و بسته بندي اشياء
پروژه تحقيقي
گرد آوري مجموعه ها
موزه و گردشگري
آداب معنوي در هنر سنتي
کار آفريني
هنر معاصر
نظام مالي و اقتصاد موزه
كارداني
هنر و تمدن اسلامي (۱)
كـارشناسي
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
طرح اشياء در تمدن اسلامي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)