۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيد محمود
نام خانوادگي : ميرعزيزي
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : مربي
بخش : موزه
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : m_mirazizi@shirazartu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (6)
۱- ميرعزيزي س (1398) بررسي تحليلي تأثير مضامين و نقش مايه‌هاي فلزکاري ساساني بر فلزکاري آل بويه نگره 50:18-37
۲- ميرعزيزي س (1397) بررسي تاثيرات ادبيات غنايي بر نقوش کاشي نگاره‌هاي هفت رنگ موجود در کاخ موزه گلستان هنرهاي تجسمي 1:2-20
۳- ميرعزيزي س (1396) تحليل نقش اکوموزه هاا در ارتقاي فرهنگ حفاظت پايدار از محيط زيست محيط زيست و توسعه 1:3-17
۴- ميرعزيزي س (1395) تحليل تأثير تصاوير چاپ سنگي کتاب نامه خسروان برتصاوير کاشي هاي نقش برجسته کاخ موزه گلستان نگره 37:73-85
۵- ميرعزيزي س (1393) بررسي مضامين تصويري کاشي هاي نقش برجسته موجود در تالار اصلي کاخ موزه گلستان هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي 1:59-72
۶- ميرعزيزي س (1390) تأثير عکاسي معماري بر نقاشي روي کاشي هاي نقش برجسته تالار اصلي کاخ گلستان نامه هنر- هنرهاي تجسمي و کاربردي 7:7-17

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ميرعزيزي س "مطالعه تطبيقي-تحليلي نقوش و مضامين مشترک هنر قرون اوليه اسلامي و بيزانس " جلوه هاي هنر ايراني اسلامي در فرهنگ علوم و اسناد (1397)
۲-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "بررسي پايداري فرهنگي-اجتماعي شهرهاي جديد با تاسيس موزه " همايش ملي بازخواني تفکر و تجربه شهرهاي جديد در ايران، به سوي دستور کاري جهت ارتقا کيفيت محيطي و پايداري اجتماعي (1396)
۳-ميرعزيزي س "بررسي نقش موزه ها در توسعه گردشگري فرهنگي و مذهبي در جهت ايجاد صلح و دوستي بين اديان " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)
۴-ميرعزيزي س "نقش گردشگري معنوي و مذهبي در گسترش صلح جهاني " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)
۵-ميرعزيزي س، حسيني س، صادقپور فيروزآباد ا "در جستجوي الگويي نظري برنامه‌هاي درسي آموزش عالي هنر " همايش آموزش عالي هنر (1395)
۶-ميرعزيزي س، حسيني س، صادقپور فيروزآباد ا، مطور م "تدوين الگوي مفهومي آسيب‌شناسي برنامه‌هاي درسيِ آموزش عالي هنر " همايش ملي آموزش عالي هنر (1395)
۷-ميرعزيزي س "بررسي تحليلي عناصر و نمادهاي بصري به کار رفته در نگاره معراج پيامبر(ص) (مطالعه موردي معراج منسوب به سلطان محمد؛ موجود در موزه بريتانيا) " حضرت محمد(ص) در هنر و رسانه (1395)
۸-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "بررسي تحليلي نقوش و نقاشي هاي مذهبي به کار رفته در موزه حمام وکيل شيراز " نقاشي ها و ديوارنگاره هاي مذهبي ايران (1395)
۹-ميرعزيزي س "طراحي چارچوب مفهومي و عملياتي براي يادگيري در موزه هاي علوم " يادگيري مفاهيم علمي در موزه ها (1395)
۱۰-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "تآثير پذير ي هنر سينما از قابليتهاي قرآني و ديني " همايش قرآن کريم و هنر (1394)
۱۱-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "مطالعه ويژگيهاي مضموني خط نگاره هاي پارچه هاي کتيبه دار دوره صفويه " ميراث زباني (1394)
۱۲-ميرعزيزي س "موزه و آمووزش زيست محيطي " جامعه پايدار و جايگاه موزه ها در ترويج علم سبز (1394)
۱۳-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "نقش موزه ها در رشد کارآفريني و توسعه صنعت گردشگري فرهنگي " کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري (1394)
۱۴-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "نقش و جايگاه موزه ها در رشد فرهنگ حفاظت از محيط زيست با اتآکيد بر اکو موزه ها " جامعه پايدار و جايگاه موزه ها در ترويج علم سبز (1394)
۱۵-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "تحليل کاشيکاري در دوره قاجار(بانگاهي بر نقوش کاشي هاي قاجاري در حرم مطهر امام رضا(ع)) " نقش خراسان در شکوفايي هنر اسلامي (1394)

چاپ كتاب
۱-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "مديرريت موزه " چاپ اول (1393) انتشارات مهکامه تهران
۲-ميرعزيزي س، صادقپور فيروزآباد ا "مطالعات موزه(اصول و مباني) " چاپ اول (1393) نشر سميرا و موسسه ميراث کتاب تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنر و تمدن اسلامي
آشنايي با هنرهاي سنتي
هنرهاي سنتي
صنايع دستي
ميراث فرهنگي
هنر در تاريخ (۱)
هنر در تاريخ (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۱)
مردم شناسي
شناخت مواد
موزه هاي ايران (۱)
موزه هاي ايران (۲)
برگزاري نمايشگاه
جمع داري اشياء در موزه
ساختار سازماني موزه
فنون راهنمايي در موزه
کارآموزي در موزه‌ (۱)
کارآموزي در موزه‌ (۲)
کارآموزي در موزه‌ (۳)
موزه هاي جهان
مستند نگاري اشياء موزه اي
پروژه تحقيقي
موزه و گردشگري
هنر معاصر
كارداني
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
كـارشناسي
موزه داري فرش
هنر و تمدن اسلامي (۱)
موزه داري فرش

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)