۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : شلير
نام خانوادگي : عاملي راد
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : مربي
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
تاريخ ايران
طراحي از اشياء موزه‌اي
کامپيوتر
كارداني
کارگاه طراحي پايه (۱)
ترسيم فني (۱)
تاريخ عمومي ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران(۱)
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران (۲)
خطوط باستاني ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران(۱)
آشنايي با بافت ها و محوطه هاي دوره اسلامي ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۲)
کارآموزي کاوش باستان شناسي دوره پيش از اسلام
كـارشناسي
اسطوره شناسي
تاريخ هنر از باستان تا آغاز اسلام
باستان شناسي پيش از تاريخ ايران
باستان شناسي ايران در آغاز شهرنشيني
باستان شناسي پيش از تاريخ بين النهرين
هنر هند باستان
هنر رنسانس
هنر و تمدن اسلامي (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۲)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)