۱۳۹۸/۰۹/۱۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : شلير
نام خانوادگي : عاملي راد
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : مربي
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
تاريخ ايران
طراحي از اشياء موزه‌اي
کامپيوتر
كارداني
کارگاه طراحي پايه (۱)
ترسيم فني (۱)
تاريخ عمومي ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران(۱)
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران (۲)
خطوط باستاني ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران(۱)
آشنايي با بافت ها و محوطه هاي دوره اسلامي ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۲)
کارآموزي کاوش باستان شناسي دوره پيش از اسلام
كـارشناسي
اسطوره شناسي
تاريخ هنر از باستان تا آغاز اسلام
مباني تطور انسان(انسان شناسي فرهنگي و فيزيکي)
باستان شناسي پيش از تاريخ ايران
باستان شناسي ايران در آغاز شهرنشيني
باستان شناسي و هنر عيلام
باستان شناسي پيش از تاريخ بين النهرين
هنر يونان و روم باستان
هنر هند باستان
هنر رنسانس
هنر و تمدن اسلامي (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۲)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)